Pack 100 bolsas para hielo 2 kg (20x50) lisas
Pack 100 bolsas para hielo 2 kg (20x50) lisas
$1.260,00
Pack 100 bolsas para hielo 3 kg (25x50) lisas sin logo
Pack 100 bolsas para hielo 3 kg (25x50) lisas sin logo
$1.598,40
Pack 100 bolsas para hielo 5 kg (30x60) lisas sin logo
Pack 100 bolsas para hielo 5 kg (30x60) lisas sin logo
$2.214,45
Pack 100 bolsas para hielo 4 kg (30 x 50) lisas sin logo
Sin stock
Pack 100 bolsas para hielo 4 kg (30 x 50) lisas sin logo
$1.887,00